Do 8 listopada – pomagaj duszom!

Od 1 do 8 listopada mamy specjalny czas łaski W tych dniach możesz wyjednać wielkie dary dla dusz czyśćcowych, które czekają na naszą pomoc. Nie zwlekaj! Odpusty są wielkim skarbem Kościoła. Są one darem Boga, który z racji swojego nieskończonego miłosierdzia daje nam szanse na zbawienie. Pan mówi o tym w wielu objawienia (przeczytasz o tym m.in. w Dzienniczku Siostry Faustyny). Mamy obecnie Czas Miłosierdzia jest ostatnim