Wspomóż, dopełnij dzieło wielkopostne

Ważny komunikat od Centrum kryzysowego CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

W sytuacji stanu epidemii w Polsce, Caritas Archidiecezji Gdańskiej uruchomiła CENTRUM KRYZYSOWE.

Osobom znajdującym się w najbardziej kryzysowych sytuacjach, będziemy kierować konieczną pomoc żywnościową oraz inną w miarę dostępnych możliwości.

Informacje i formularze zgłoszeniowe dla osób potrzebujących, wolontariuszy i darczyńców w wersji elektronicznej znajdują się na stronie: caritas.gda.pl

E-mail: pomoc@caritas.gda.pl; tel. 533 352 386 (czynny w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00).

Akcja PACZKA BEZDOTYKOWA – to doskonała okazja do jałmużny wielkopostnej.