Specjalny czas łaski

Przez cały listopad możesz wyjednać wielkie dary dla dusz czyśćcowych. Nie zwlekaj. Nie zmarnuj go!

Modlitwa za zmarłych

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad. Możesz uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu. To bezcenny dar dla Twoich bliskich. Ale nie tylko, możesz nim obdarować także osoby, których nie znasz. To bezinteresowny dar miłości, który możesz przekazać innym.

Odpusty są darem Boga, który z racji swojego nieskończonego miłosierdzia, daje nam szanse na zbawienie.

Pan mówi o tym w wielu objawienia (przeczytasz o tym m.in. w Dzienniczku Siostry Faustyny). Mamy obecnie Czas Miłosierdzia, który jest ostatnim etapem przed Czasem Sprawiedliwości. Pan zapowiada go, abyśmy strzegli swoich dróg i wzrastali w świętości.

Ze strony Boga nie jest żadne straszenie, to nie jest grożenie palcem. Jest to wołanie do nas, abyśmy strzegli swoich dróg i zdążali ku Niemu. Bóg każdego dnia daje nam szansę nawrócenia i powrotu. Droga jest niezwykle prosta: spowiedź, pokuta, zadośćuczynienie, a potem uczynki wynikające z wiary.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego

  • Stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna),
  • przyjęcie Komunii Świętej,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

Dobra nowina dot. Komunii Świętej

Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Możesz więc, nawiedzając cmentarz (przez cały listopad) wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny.

A jeżeli nie masz czasu na codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej, Komunię św. w tej intencji możesz przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele!

Ruszaj do dzieła! Czas nagli!

Przyznaj w swoim sercu, że powyższe warunki uzyskania odpustu nie są specjalnie ciężkim zadaniem. Są wręcz dziecinnie łatwe. A wypełniając je sprawisz wielkie pożytki duszom, którym Pan zechce skrócić pobyt w czyśćcu.

Co więcej, zyskasz wstawiennictwo dusz, które z wdzięczności będą modlić się w Twojej intencji.

Więcej o pomocy duszom czyśćcowym dowiesz się w filmie