Od 1 do 8 listopada mamy specjalny czas łaski

W tych dniach możesz wyjednać wielkie dary dla dusz czyśćcowych, które czekają na naszą pomoc. Nie zwlekaj!

Odpusty są wielkim skarbem Kościoła. Są one darem Boga, który z racji swojego nieskończonego miłosierdzia daje nam szanse na zbawienie.

Pan mówi o tym w wielu objawienia (przeczytasz o tym m.in. w Dzienniczku Siostry Faustyny). Mamy obecnie Czas Miłosierdzia jest ostatnim etapem przed Czasem Sprawiedliwości. Pan zapowiada go, abyśmy strzegli swoich dróg i wzrastali w świętości.

Ze strony Boga nie jest żadne straszenie, to nie jest grożenie palcem. Jest to wołanie do nas, abyśmy strzegli swoich dróg i zdążali ku Niemu. Bóg każdego dnia daje nam szansę nawrócenia i powrotu. Droga jest niezwykle prosta: spowiedź, pokuta, zadośćuczynienie, a potem uczynki wynikające z wiary.

Oktawa Wszystkich Świętych

Od 1 do 8 listopada możesz uzyskać odpust zupełny i ofiarować go w intencji dusz w czyśćcu cierpiących. To bezcenny dar dla Twoich bliskich. Ale nie tylko, możesz nim obdarować także osoby, których nie znasz.\

To bezinteresowny dar miłości, który możesz przekazać innym.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • stan łaski uświęcającej (jeżeli trzeba – spowiedź sakramentalna),
  • przyjęcie Komunii Świętej,
  • modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.

Dobra nowina dot. Komunii Świętej

Z jednym przyjęciem Komunii św. może być związany tylko jeden odpust zupełny. Możesz więc, nawiedzając cmentarz (1-8 listopada) wraz z pobożnym odmówieniem modlitwy za zmarłych, zyskiwać odpust zupełny.

A jeżeli nie masz czasu na codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej, Komunię św. w tej intencji możesz przyjmować wcześniej lub później, nawet przez kolejne niedziele!

Ruszaj do dzieła! Czas nagli!

Przyznaj w swoim sercu, że powyższe warunki uzyskania odpustu nie są specjalnie ciężkim zadaniem. Są wręcz dziecinnie łatwe. A wypełniając je sprawisz wielkie pożytki duszom, którym Pan zechce skrócić pobyt w czyśćcu.

Co więcej, zyskasz wstawiennictwo dusz, które z wdzięczności będą modlić się w Twojej intencji.

Więcej o pomocy duszom czyśćcowym dowiesz się w filmie