Ogłoszenia duszpasterskie (2021.10.31)

XXXI Niedziela Zwykła

31 października 2021

1. Październik – miesiąc różańcowy, ostatni dzień

 • Dziś o W październiku – miesiącu różańcowym, zapraszamy do wspólnotowego odmawiania różańca.
 • Dzisiaj o godz. 18.00 – ostatni różaniec, kończący miesiąc różańcowy wraz z kapłanem, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
 • Od jutra przez wszystkie dni oktawy różaniec z wypominkami za zmarłych.

2. Kartki na wypominki

 • Z tyłu kościoła są wyłożone kartki na wypominki za zmarłych, które składamy do skrzynki przy ołtarzu.
 • Za wypominanych zmarłych będziemy odmawiać różaniec w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych.
 • Wypominki roczne będą przyjmowane po 1 listopada w zakrystii lub biurze parafialnym.

3. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada

 • Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych.
 • Msze św. w naszej parafii według porządku niedzielnego, zostanie odprawiona dodatkowa Msza o 15.00.
 • Msza św. z procesją na cmentarzu będzie miała miejsce o godz. 13.00. Bezpośrednio po niej odbędzie się procesja za zmarłych.
 • Procesja na cmentarzu w Kolibkach będzie odprawiona 1 listopada, o godz. 12.00.
 • Czas 1-8 listopada to Oktawa Wszystkich Świętych, czas szczególnych Łask Bożych i okazja do uzyskania odpustu dla dusz czyśćcowych.
 • Przez cały miesiąc listopad można uzyskać odpust za zmarłych za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych, pod zwykłymi warunkami: komunia św., Wierzę w Boga, Ojcze nasz i modlitwa w intencjach Ojca św. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwie i zamawianych mszach św. Oni potrzebują naszej modlitwy i z wdzięczności za nas się modlą.

4. W liturgii Kościoła tego tygodnia obchodzimy:

Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca

 • Czwartekadoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za kapłanów o nowe powołania, po Mszy św. wieczornej i Koronce do Miłosierdzia Bożego, zakończona wspólnymi nieszporami o godz. 20.00.
 • Piątek (Nabożeństwo Pierwszych Piątków) – spowiedź pierwszopiątkowa z adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.
 • Sobota – czuwanie pierwszosobotnie z 15 minutową medytacją w ciszy nad tajemnicami różańca, po Mszy św. o godz. 8.00.
 • Do chorych księża udają się w uzgodnionym z nimi terminie. Nowych chorych, którzy chcieliby, aby kapłan nawiedzał ich raz w miesiącu z komunią św., należy zgłaszać w zakrystii po Mszach św., lub w biurze parafialnym.

Żegnamy Siostry Elżbietanki – dziękujemy za posługę

 • Informujemy, że decyzją Sióstr Elżbietanek, po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej i Metropolity Gdańskiego, z dniem 1 listopada, z powodu braku powołań, zostanie zamknięta kaplica i klasztor sióstr w Orłowie.
 • Msze św. w kaplicy Sióstr Elżbietanek będą odprawiane jeszcze tylko do końca tego miesiąca. Ostatnia Msza św. zostanie odprawiona w niedzielę 31 października.
 • Dziękujemy siostrom za wieloletnią posługę w Orłowie!
 • Decyzja ta wpisuje się w trend zamykania placówek przez wiele zgromadzeń zakonnych w całej Polsce. Ta smutna decyzja niech będzie dla nas wezwaniem do modlitwy o Kościół i o nowe powołania, aby Kościół stał się na powrót wartością w życiu społecznym, dla której warto poświęcić swoje życie.

7. Ostatnie pożegnanie

 • W tym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do siebie:
  Edwarda Palpuchowskiego, z ul. Powstań Chłopskich,
  Pomódlmy się w intencji tej duszy: Dobry Jezu…

8. Remont sufitu prezbiterium – postępy prac

 • Relację z toczących się prac zamieściliśmy na tej stronie. Zapraszamy do zapoznania się.

9. Nabożeństwa w tym tygodniu

10. Zapraszamy na spotkania Grup Duszpasterskich

11. Przyjmowanie Komunii św.

 • Komunię św. w naszej parafii w miarę możliwości przyjmujemy na klęcząco, aby uniknąć kontaktu twarzą w twarz.
 • Osoby pragnące przyjąć komunię św. na rękę podchodzą jako pierwsze, zaraz po słowach „Oto Baranek Boży„.

12. Intencje mszalne

13. Zachęcamy do nabycia prasy Katolickiej

W zakrystii po każdej Mszy św. możemy nabyć prasę Katolicką:

 • Tygodniki – Gość NiedzielnyNiedziela.
 • Miesięcznik Polskiego Związku Kobiet Katolickich – List do Pani.
 • Czasopismo poświęcone Pismu Świętemu – Galilea.
 • Biuletyn parafialny – Orłowski Zwiastun.

Niech Dobry Bóg Wam błogosławi

Przejdź do góry