Czym jest post, pokuta, asceza, ofiara, wynagradzanie

Ważne tematy do rozważań w czasie Wielkiego Postu. Post i modlitwa są wielką bronią duchową – pouczał nas o tym sam Pan Jezus. Nie każdy dobrze rozumie pojęcia, nie każdy potrafi działać w posłuszeństwie wobec Kościoła. Zapraszamy do wysłuchania konferencji wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę.