Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Boskiej Bolesnej

Biuro parafialne

Poniedziałek, godz. 16–18
Środa, godz. 11–12 i 16–18
Piątek, godz. 16–18

Nauki przedmałżeńskie

Wtorki godz. 19.00 w salce pod Plebanią (oprócz wakacji i okresu kolędowego).

Informacje dot. ochrony danych osobowych

W związku z ochroną danych osobowych od dnia 25 maja br. obowiązują nowe zasady wydawania różnych dokumentów i zaświadczeń. W związku z powyższym:

  • ktokolwiek chciałby pobrać dokument z Biura Parafialnego powinien zgłosić się osobiście z dowodem osobistym.
  • Jeżeli nie może uczynić tego osobiście, może to w jego imieniu zrobić inna osoba z upoważnieniem, w którym powinno znajdować się imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego oraz adres osoby odbierającej dokument, potwierdzone własnoręcznym podpisem osoby, której dokument dotyczy.

Informujemy, że nie przesyłamy dokumentów na adres wnioskującego oraz skanów dokumentów na adres mailowy.

W odniesieniu do dokumentów o których wystawienie zwrócą się wierni, którzy nie mogą przybyć do parafii (np. ze względu pobytu za granicą) Kościół katolicki w Polsce wprowadził zasadę przesyłania ich z parafii do parafii.

Stąd istnieje możliwość przesłania dokumentów do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o ich wydanie. Tam będą mogły być odebrane po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej. Prośby o przesłanie dokumentów do parafii zamieszkania proszę kierować telefonicznie bądź mailowo.