Opieka duszpasterska nad Osobami chorymi

Gdynia Orłowo to miejsce, gdzie funkcjonują aż dwa szpitale. Dzięki księżom z naszej Parafii, chorzy mogą doświadczyć nie tylko pociechy. Każdy z nich może otrzymać coś ważniejszego dla naszego zbawienia – Sakramenty z rąk księdza. Obecność kapłana to wielki skarb dla tych, którzy są w potrzebie, a bywa, że także u progu rozpaczy.

Kapelan Szpitali w Orłowie

Ks. Andrzej Jereczek (tel. 691 033 541) całodobowo udziela Osobom chorym Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz ofiarowuje im inne formy opieki duchowej. Między innymi przynosi Eucharystię na Oddziały (wg ustalonego grafiku).


Kaplica w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej


Kaplica w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

Jak dotrzeć do Kaplicy w Szpitalu Morskim?

Gdy już jesteś na terenie Szpitala Morskiego – Kaplicę znajdziesz obok oddziału Onkologii w budynku nr 26 (budynek z czerwonej cegły).

Do kaplicy można wejść 3 wejściami:

  1. Wejściem głównym (nad nim jest napis „Kaplica”) – codziennie w godz. 6-21.
  2. Przez Oddział Chemii Dziennej przylegający do Kaplicy – codziennie w godz. 8-17.
  3. Przez Oddział Radioterapii B na I. piętrze – codziennie od rana do wieczora.

Jeżeli chcesz dotrzeć do Szpitala / Kaplicy z zewnątrz:

  • Komunikacja miejska – pętla autobusowa i przystanek jest kilkadziesiąt metrów od szpitala.
  • Samochód – prosimy pamiętać, że parkowanie na terenie szpitala jest płatne.
  • Parkowanie poza terenem szpitala jest bezpłatne. Jednak w ciągu dnia bywa niełatwo ze znalezieniem wolnego miejsca. Najlepiej przyjechać wcześniej, aby spokojnie postawić samochód i zdążyć na Mszę św.
  • Wybierasz się pierwszy raz? Wyznacz dojazd / dojście do kaplicy na mapach Google.
Kaplica Szpitala Morskiego w Gdyni - umiejscowienie wśród budynków.
Brama główna szpitala jest w górnym prawym rogu powyższej fotografii (źródło: Google Maps).
Szpital Morski w Gdyni - umiejscowienie Kaplicy Kościoła Katolickiego.
Widok na umiejscowienie Kaplicy – od strony ul. Powstania Styczniowego (od tej ulicy jest wejście główne na teren szpitala).