Spotkania w naszej Parafii

  • Spotkania edukacyjne dla narzeczonych.
  • Konsultacje i nauczanie metody naturalnej regulacji poczęć.
  • Spotkania i porady dla małżonków przeżywających trudności.
  • Porady dla rodziców dzieci z trudnościami we wzajemnych relacjach i niepowodzeniach szkolnych.

Kiedy

  • Zapraszamy środy w godzinach 18.00 – 19.00.
  • Możesz też skontaktować się z nami telefonicznie (numery podajemy poniżej).

Osoba prowadząca

  • Pani Ewa Wielgus, telefon 502 530 606

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Informacje znajdziesz na stronie Sakramenty