Przyjdź, czekamy na Ciebie!

Pan Jezus dał nam zadanie, które mamy realizować: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię (Mk 16,15)

Nie możemy umacniać wiary i wypełniać wspomnianego polecenia Chrystusa, bez wspólnego działania. To dlatego mamy w Parafii tyle różnych grup. Aby każdy z nas mógł wybrać zgodnie ze swoim powołaniem.

We wspólnotach prowadzi nas Duch Święty. Dzieją się tutaj rzeczy zwykłe i prawdziwie niepojęte. Przynoszą nam głębokie przemiany duchowe. Przybliżamy się do Pana przez Słowo i uczynki.

A dlaczego tak się dzieje? To proste, przecież Jezus nam to obiecał: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

Wspólnoty dla młodzieży i dorosłych

Wspólnoty dla osób dorosłych