Legion Maryi

Legion Maryi p.w Matki Bożej Fatimskiej został powołany w naszej parafii jako wspólnota 13 października 2003 roku. Członkowie wspólnoty modlą się i pracują nad pogłębieniem swojej wiedzy o duchowości Legionu. Chętnie włączają się w pracę na rzecz parafii.

Dołącz do nas!

Maryjna czeka również na Ciebie! Legioniści czynni spotykają w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 8:00 w salce parafialnej.

Prowadzimy w kaplicy szpitalnej w Redłowie różaniec dla chorych:

 • w I i III czwartek miesiąca;
 • w miesiącach maryjnych (tj. maju i październiku) w każdy czwartek.

Legioniści z różnych parafii współpracują i od czasu do czasu spotykają się na wspólnych uroczystościach. Współpracujemy również z grupami różańcowymi.

Możesz nas wspierać modlitwą

Działalność apostolską legionistów czynnych wspomagają członkowie pomocniczy swoją codzienną modlitwą. A jeżeli im zdrowie i czas pozwoli uczestniczą w spotkaniach legionowych.

Służba członków wspierających polega na codziennym odmawianiu modlitw, ofiarując je Matce Bożej do dyspozycji.

Historia Legionu Maryi na świecie

7 września 1921 roku – wigilia uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – to pamiętna data dla Legionu Maryi. Tego dnia w Dublinie związała się wspólnota, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie.

Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff (1889-1980). On to, wraz z ks. Michaelem Toherem oraz 15 kobietami, powołał do życia LM, który początkowo zwał się Zjednoczeniem Matki Bożej Miłosierdzia. Swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

Początkowo rozwijał się jedynie w Dublinie. W roku 1924 powstała pierwsza rada wyższa LM. Przez siedem pierwszych lat Legion Maryi rozwijał się wyłącznie w Irlandii. Później wyszedł poza jej granice i powstał w Szkocji (1928r.), Anglii i Walii (1929r.), Indiach i USA (193lr.)

W tymże 1931 roku papież Pius XI, który przyjął Franciszka Duffa na audiencji, wyraził życzenie, by Legion Maryi rozprzestrzenił się na cały świat.

W 1932 roku odbywający się w Dublinie Kongres Eucharystyczny zgromadził biskupów z wielu krajów. Legioniści zaprosili hierarchów na przyjęcie, podczas którego zapoznali ich z charyzmatem i specyfiką swojego ruchu. Wydarzenie to, które F. Duff nazwał epifanią Legionu Maryi, rozpoczęło jego światowy rozwój. Zapoczątkowała go:

 • Kanada i Australia (1932),
 • Afryka Zachodnia i Nigeria (1933),
 • Afryka Wschodnia (1936),
 • Chiny (1936).

Rozwój LM był kontynuowany podczas II wojny światowej: we Francji, Włoszech i w Austrii. W 1948 roku, za pośrednictwem b. Anatola Kaszczuka, powstały pierwsze grupy legionowe w Polsce: Ostródzie, Lublinie i Warszawie. Niedługo potem LM, jak wszystkie inne stowarzyszenie katolickie, musiał zawiesić swoją działalność.

W 1951 roku, po trzydziestu latach, Legion prowadził działalność wśród 70 różnych narodowości.

W 1965 roku F. Duff zaproszony został jako obserwator na sesję końcową II Soboru Watykańskiego. Tam został uhonorowany przez dwutysięczne zgromadzenie biskupów owacją na stojąco.

W latach 70-tych ubiegłego stulecia liczka członów LM w Europie Zachodniej zaczęła się zmniejszać. Jednak straty te wkrótce, po upadku muru berlińskiego, zostały zrównoważone poprzez powstanie grup Legionu Maryi w Europie Wschodniej i Centralnej. I tak na początku lat 80. Legion Maryi wrócił do Polski; poprzez Austrię do Krakowa i Katowic, a z Irlandii do Lublina i Warszawy. Ostatnio do grona tych krajów dołączyły: Litwa, Łotwa, Białoruś, Estonia. Ukraina, Syberia i Kazachstan. Dzisiaj jest obecny w przeszło 160 krajach.

Liczba członków Legionu Maryi aktywnych na całym świecie cieszy serce:

 • jest nas ponad trzy miliony,
 • a pomocniczych około siedmiu milionów.

Legion cieszył się poparciem Papieży, którzy udzielali mu specjalnego błogosławieństwa:

 • Pius IX  (1933),
 • Pius XII (1953),
 • Jan XXIII (1960),
 • Paweł VI (1965) oraz
 • wielokrotnie Jan Paweł II.

Historia Legionu w Polsce

1. Początki

Początków przeszczepienia LM na teren Polski należy szukać w środowisku żołnierzy polskich walczących na Zachodzie w czasie II wojny światowej.

Pod koniec 1939 roku Weronika O’Brien. Irlandka, nauczycielka języka angielskiego we Francji, została delegatką LM w tym kraju. Natrafiła jednak na wielkie trudności w rekrutacji kandydatów (Francuzów) do LM.

Dopiero na początku 1940 r. w polskim kościele Saint-Honore w Paryżu zwerbowała pierwszego Legionistę. Był nim polski pilot, uciekinier po klęsce wrześniowej, kapitan Urbański.

Tenże wraz z Weroniką O’Brien oraz ks. Franciszkiem Cegiełką rektorem Misji Polskiej we Francji, założyli pierwsze prezydium LM we Francji. Składało się ono wyłącznie z polskich lotników i przyjęło nazwę Królowej Polski.

Po klęsce Francji członkowie owego prezydium znaleźli w Anglii, gdzie krzewili ideę LM wśród polskich żołnierzy oraz przetłumaczyli podręcznik na język polski; ukazał się w formie wojskowego regulaminu. Concilium Legionis Mariae zaproponowało pilotowi Urbańskiemu, aby zaszczepił Legion w Polsce. Jednak z różnych racji nie doszło do realizacji tej propozycji.

Legion Maryi trafił jednak do Polski. Stało się to za pośrednictwem innego żołnierza – Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa.

Pan Anatol, po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez generała Andersa, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez osobistą lekturę zapoznał się z ideą LM.Okrył nowe powołanie – działalność LM. Przy aprobacie o. Anzelma Moynihana OP opuszcza nowicjat, aby szerzyć LM w Polsce.

Latem 1947 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z F. Duffem, udział w pracach tamtejszego LM oraz dokładne szkolenie, przygotowywał się do misji w Polsce. W tymże roku decyzją Conciiium został delegatem LM do Polski.

Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie. Następnie w Lublinie oraz, za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, w 1949 r. w Warszawie przy kościele pw. św. Augustyna na „Nalewkach”.

Jednak w tym momencie odezwali się komuniści (polscy, pod wodzą rosyjskich zwierzchników realnie rządzących Polską) – zawzięci wrogowie Kościoła Katolickiego. Prezydia, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność.

2. Reaktywowanie

Dopiero na początku lat 80-tych LM mógł wrócić do Polski. Przed powstaniem pierwszych struktur LM kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean Moriarty z Irlandii. Szerzył on ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, a zwłaszcza wśród kapłanów.

Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu i Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth.

W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia powstało pierwsze prezydium przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później przyjechała do kraju delegatka Concilium (1987-1990) Clair Connolly-Pater, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Obecnie LM istnieje w 27 diecezjach.