Wspólnota Marana Tha

W naszej parafii mamy dwie grupki Marana Tha

Grupa pod patronatem św. Ignacego Loyoli.

  • Spotkania w 1 i 3 środę miesiąca – po wieczornej Mszy św.

Grupa pod patronatem św. Tomasza Moore

  • Spotkania w 2 i 4 środę miesiąca – po wieczornej Mszy św.

Zapraszamy wszystkich chętnych!
W każdej chwili można dołączyć do grupki, po prostu przychodząc na spotkanie, które odbywa się w salce parafialnej.

O naszej wspólnocie

Wspólnotę założył ks. prałat dr hab. Andrzej Kowalczyk w 1997 roku i do dzisiaj pozostaje jej moderatorem.

Celem wspólnoty są:

  • nowa ewangelizacja,
  • katechizacja dorosłych w parafii, do czego wzywał papież Jan Paweł II.

Cele te realizowane są podczas głoszenia rekolekcji oraz na spotkaniach w tzw. małych grupach Marana Tha.

Grupy wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej Marana Tha powstały w parafii Gdynia-Orłowo, jako owoc rekolekcji. Zostały one przeprowadzone przez tę wspólnotę w parafii Matki Boskiej Bolesnej w 2008 i 2013 roku.

Na naszych spotkaniach

Program małych grup obejmuje trzy typy spotkań:

  • rozmowy na temat wiary i moralności chrześcijańskiej,
  • lectio divina(medytację Słowa Bożego) oraz
  • biblijną rewizję życia.

Zebraniom przewodniczą animatorzy wyznaczeni przez księdza-założyciela Wspólnoty, a wcześniej przez niego formowani.

Animatorzy pracują według programu przygotowanego przez Ks. Andrzeja Kowalczyka. Uczestnicy małej grupy pogłębiają znajomość Słowa Bożego przez czytanie Pisma św. oraz teologii katolickiej przede wszystkim w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.

Więcej informacji o Wspólnocie Marana Tha znajdziesz na www.marana-tha.pl