Opiekun: ks. Proboszcz

Terminy spotkań: Przeważnie spotykamy się w środę o 19.00 oraz w sobotę o 19.00. Prosimy o wcześniejszy kontakt, abyśmy mogli potwierdzić termin i miejsce spotkania.

Co to jest Neokatechumenat?

Droga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat – to katolicka fundacja dóbr duchowych. Nasza fundacja wypełnia niezwykle ważne zadanie – jej celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II.

Jak wykonuje się ww. dzieło odnowy życia parafialnego?

Otóż wracamy do wzoru, który czerpiemy z pierwotnego Kościoła. Otwieramy i prowadzimy w diecezjach i parafiach drogę wtajemniczenia chrześcijańskiego. Dokonuje się ono przez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego:

  • słuchanie Słowa Bożego,
  • Liturgia,
  • Wspólnota.

Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską jako jedna z form realizacji programu wtajemniczenia chrześcijańskiego w diecezjach i parafiach. Wtajemniczenie dorosłych było postulowane przez reformy Soboru Watykańskiego.