Działamy pod opieką ks. Pawła Warkusa.

Spotykamy się raz w tygodniu, aby wspólnie odkrywać Słowo Boże.

  • Czytamy i rozważamy fragmenty Pisma Świętego i odnosimy je do swojego życia – co dziś Pan Bóg chce do mnie powiedzieć.
  • Modlimy się w intencjach swoich i innych, i jesteśmy świadkami cudów, jakie Pan Bóg czyni w naszym życiu.

Obchodzimy dni skupienia, podczas których jest adoracja, Msza św., konferencja i  oczywiście agapa. Przez to lepiej się poznajemy, co pozwala nam otworzyć się przed sobą.

Zapraszamy Cię na spotkania!

Albowiem w Ewangelii według św. Mateusza Pan Jezus powiedział: „Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich” (Mt 18, 20).

Na naszych spotkaniach Pan Bóg jest pośród nas! Dlatego zapraszamy każdego, kto chce szukać Pana i mieć z kim podzielić się swoim doświadczeniem Pana Boga:

  • w każdą środę o godz. 19:00,
  • salka parafialna pod plebanią.