W zw. z sytuacją epidemiologiczną – komunikat Kurii

Informacja Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju

i w trosce o dobro wiernych oraz minimalizowanie zagrożeń rozszerzania się choroby powodowanej przez koronawirusa

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa w imieniu Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, zachęcamy duchowieństwo i wiernych Archidiecezji Gdańskiej do ufnej i gorliwej modlitwy błagalnej o uchronienie od grożącego nam niebezpieczeństwa epidemii. Wielokrotnie, gdy w historii Kościoła czy w dziejach naszej Ojczyzny modlono się przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętych Patronów o oddalenie epidemii, błagania były wysłuchiwane.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów
świętych.

Prosimy  wiernych, aby z całą roztropnością i odpowiedzialnością stosować się do zaleceń odpowiednich władz i służb, których celem jest powstrzymanie epidemii oraz zwracamy uwagę, aby zachować wszelkie środki ostrożności i higieny.

Dyspensa od obowiazku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. – warunki:

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  • osobom w podeszłym wieku;
  • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
   bezpośrednią opiekę;
  • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Informujemy, iż Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Komunia duchowa:

 • W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii świętej przez spożycie Ciała Pańskiego/Krwi Pańskiej można – jeśli jest się w stanie łaski uświecającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii świętej i powiedzieć o niej Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem.
 • Skutkuje to przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu (Komunia duchowa).
 • Można to uczynić podczas słuchania czy oglądania Mszy Św. w mediach.
 • Można nadać temu formę krótkiego aktu strzelistego, ale może to też być  dłuższa modlitwa, zawierająca akt żalu za grzechy, lekturę Ewangelii (np. z danego dnia). modlitwę „Ojcze nasz” i „Baranku Boży”.
 • Następnie powinien nastąpić akt duchowego zjednoczenia z Jezusem. Jego błogosławione duchowe skutki następują.
 • Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś z powodu grzechu ciężkiego nie może przystąpić do Komunii eucharystycznej, to nie może także przystąpić do Komunii duchowej.

Osoby starsze i chore, najbardziej narażone na zarażenie:

 • sugerujemy, aby nie wybierać najbardziej obleganych Mszy św.: o 10.00, 11.30 i 13.00, ale poranną i wieczorną;
 • można pozostać w domach i stąd śledzić transmisje Mszy św., które są w niedziele w środkach społecznego przekazu, np. w godzinach:
 • 7.00 w TVP 1,
  9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy,
  7.00 w Radiu Plus,
  9.30 w Telewizji Trwam,
  13.00 w TVP Polonia.

 • Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
  7.00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP 1
 • Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
  20.00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii – TVP 3 (pasmo ogólnopolskie)
  oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych:
  www.jasnagora.pl i www.episkopat.pl

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 • przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy;
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
 • rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa Premier Polski i Minister Edukacji Narodowej podjęli decyzję, że od dnia 12 marca br. zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz od 16 do 28 marca zostają zamknięte placówki oświatowe. W związku z tym pragniemy poinformować, że Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, zawiesza na ten czas w Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzanie rekolekcji dla dzieci i młodzieży.

Odwołane spotkania:

 • W okresie bez zajęć szkolnych nie będą odbywać się również parafialne katechezy przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii św oraz młodzieży do Bierzmowania.
 • Z tych samych powodów zostaje odwołana pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę wyznaczona na sobotę, 14 marca br. Jednocześnie zachęcamy maturzystów do osobistej modlitwy o pomyślne zdanie egzaminów przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej.

Kościół miejscem leczenia chorób ducha:

Na zakończenie pragniemy przytoczyć słowa Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski: „W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. Dobremu Bogu polecajmy zmarłych na skutek koronawirusa.

Intencje modlitewne:

 • Módlmy się o zdrowie dla chorych oraz w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa.
 • Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam szczególnie do modlitwy suplikacją Święty Boże, Święty Mocny…”.

++++

Drodzy Parafianie!
Módlmy się za naszą Ojczyznę i świat

Codziennie o 20.30 my – Wasi Kapłani,  w obecności Najświętszego Sakramentu,
modlimy się na różańcu św.
by ustała epidemia oraz polecamy każdego z WAS dobremu Bogu.
Prosimy WAS o codzienno modlitwę w waszych domach.

Spotkania modlitewne w naszej parafii:

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Msze Święte

Spowiedź Święta

 • Podczas każdej Mszy Świętej.

Różaniec

 • Codziennie w naszym kościele parafialny przed wieczorną Mszą św.

Matka Boża już 400 lat temu ogłosiła się Królową Polski. U Jej stóp prośmy o obronę.