Pomoc Norbertankom z Ibramowic – udało się!

Bóg zapłać wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę Sióstr!

Na stronie klasztoru (link do nowej strony – na tymczasowym adresie) ukazały się podziękowania:

CEL APELU OSIĄGNIĘTY!!!!!!!!!

Łza wzruszenia i brak słów, by dziękować!

Szanowni Państwo, Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!!!

Łza wzruszenia kręci się w oku i nie ma słów, by podziękować Tym wszystkim, którzy w ostatnich dniach z wielką wrażliwością serca i prawdziwą miłością ewangeliczną pośpieszyli na pomoc naszej imbramowickiej wspólnocie zakonnej w rzeczywistej potrzebie i skrajnie trudnej sytuacji materialnej…

Jesteśmy pełne zdumienia, zaskoczenia i najwyższego uznania dla Państwa za solidarność społeczną oraz sprawność działania. W ciągu czterech dni otrzymałyśmy dużą ilość żywności, artykuły higieniczne i chemiczne oraz wielość ofiar pieniężnych, które już w tym momencie pokrywają wszelkie zaległe płatności dot. budowy i kosztów egzystencjalnych oraz zabezpieczają konieczny wkład własny do ostatniego etapu bieżącego remontu, dotowanego z Funduszy Europejskich w Małopolsce, który ma się zakończyć w tym roku.

W związku z tym – wzruszona do głębi tak niebywałą Dobrocią społeczną – OGŁASZAM KONIEC AKCJI „Nadzwyczajny apel przeoryszy Klasztoru Sióstr Norbertanek w Imbramowicach o pomoc”.

W imieniu własnym i całej mojej wspólnoty zakonnej wyrażam raz jeszcze uczucia najgłębszej wdzięczności wobec tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób okazali nam wsparcie i zapewniam o nieustannej pamięci modlitewnej we wszystkich intencjach Panu Bogu wiadomych, które aktualnie noszą w sercu.

Z wyrazami należnego szacunku i serdeczności,

s. Faustyna, Maria Przybysz
przeorysza imbramowicka


A oto fragment oryginalnego tekstu prośby opublikowanej przez Siostry:

Dramatyczny apel siostry Przeoryszy klasztoru

Siostry, które żyją wyłącznie z darów i przyjmowania grup pielgrzymów, znalazły się w dramatycznej sytuacji. Proszą o wsparcie – tutaj przeczytasz pełen tekst.

(…) nie mamy prawie żadnych bieżących dochodów, gdyż podstawą naszego utrzymania jest prowadzenie domu rekolekcyjnego oraz wynajem nowo odremontowanych części klasztoru dla wydarzeń kulturalnych, konferencyjnych i przyjęć prywatnych. Obecnie wszystkie grupy kolejno odwołują rekolekcje i inne wydarzenia w naszych budynkach przyklasztornych. Także drugie źródło naszego utrzymania, jakim są ofiary licznych wiernych i pielgrzymów korzystających z częstych nabożeństw i wydarzeń w naszym klasztornym Sanktuarium Męki Pańskiej (zwłaszcza w Wielkim Poście) wraz z powszechną kwarantanną prawie całkowicie ustało. Mamy pustą tacę i puste puszki…

(…) wyczerpawszy wszelkie możliwe źródła pozyskiwania wsparcia w obecnym czasie zwracam się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli z gorącą i bardzo serdeczną prośbą o wsparcie mojego „Apelu” – czy to w formie jakiejś cegiełki, czy to w formie polecenia naszej sprawy innym Dobrym Ludziom poprzez przesyłanie tej informacji dalej drogą elektroniczną wśród swoich krewnych i znajomych itp., itd…

Obecnie nie mamy już pieniędzy nawet na zaspokojenie bieżących potrzeb egzystencjalnych, takich jak np. ogrzewanie klasztoru…

Jałmużna wielkopostna – do dzieła

To jest Twój czas! Teraz możesz uczynić jeszcze więcej uczynków miłości, do której powołał nas Pan Jezus.

Przelewu środków możesz dokonać na konto bankowe:

Klasztor Sióstr Norbertanek, Imbramowice 105, 32-353 Trzyciąż
Bank Pekao SA   96 1240 1431 1111 0010 0609 0925