Rekolekcje Wielkopostne 2024

Rekolekcje Wielkopostne

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie

Termin: 3-6 marca 2024r.
Rekolekcjonista: ks. Tomasz Bieńkowski – Warszawa

Niedziela (3 marca)

7.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.30 – Msza św. z nauką dla dzieci (szkoła podstawowa)
13.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży (szkoły ponadpodstawowe i młodzież bierzmowana)

17.10 – Gorzkie Żale
18.00 – Różaniec

18.30 – Msza św. z nauką ogólną

19.30 – 20.30 Adoracja NS
20.30 – Msza św. z nauką ogólną (studenci i młodzież pracująca)

Poniedziałek i wtorek (4-5 marca)

08.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – nauka kl. I- IV Szkoła Podstawowa

13.00 – nauka kl. V- VIII Szkoła Podstawowa

18.00 – Spowiedź i różaniec
18.30 – Msza św. z nauką ogólną (w poniedziałek część Bolesna i Chwalebna Różańca po Mszy św.)

19.30 – 20.30 Adoracja NS
20.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży studiującej i pracującej oraz szkół ponadpodstawowych

Środa (6 marca)

08.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Spowiedź, Msza św. z nauką kl. I- IV Szkoła Podstawowa

13.00 – Spowiedź, Msza św. z nauką – kl. V-VIII Szkoła Podstawowa

18.00 – Spowiedź
18.30 – Msza św. z nauką ogólną

19.30 – 20.30 Adoracja NS
20.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży studiującej i pracującej oraz szkół ponadpodstawowych