Ratujemy więźbę dachu

Czy wiesz, że w naszym kościele zachowała się zabytkowa, unikatowa w Polsce sztuka ciesielska?

XVI-wieczna więźba na naszym kościele nad prezbiterium (niższa część Kościoła) wymaga renowacji. Musimy wymienić spróchniałe elementy i dokonać koniecznych napraw.

Całość trzyma się w całości tylko dzięki prowizorycznym, tymczasowym wzmocnieniom. Nie mogliśmy czekać z rozpoczęciem prac – one już się toczą. Aby je sfinansować potrzebujemy ponad 70 000 zł.

Jeżeli chcesz złożyć ofiarę na nasz kościół – zapraszamy do kontaktu z księżmi lub wpłaty na konto parafii – 86 1240 1242 1111 0000 1587 9972

Bóg zapłać!

2020-12 Układanie nowej dachówki

Konserwator zabytków nakazał nam zdjęcie betonowej dachówki położonej ponad 30 lat temu. Musieliśmy zastąpić ją dachówką ceramiczną, która jest właściwa dla zabytków z tej epoki.

Na poniższych fotografiach przedstawiamy układanie nowej dachówki. Dziękujemy Bogu za szczęśliwe zakończenie remontu i błogosławieństwo dobrej pogody.

2020-11-21

Stare drewno oglądane z bliska pozwala zrozumieć, dlaczego remont był konieczny.

Niektóre belki rozpadły się w proch. Inne (jak widać na poniższych fotografiach) są „firanką”, a nie drewnem.

To bardziej dzieło sztuki pokoleń korników, niż drewno zdolne podtrzymywać wielotonowy dach.

2020-11 Instalacja elektryczna

W trakcie prac okazało się, że stara instalacja elektryczna nie spełnia dzisiejszych wymagań. Dlatego też musieliśmy zwiększyć zakres remontu o ten ważny element. Wiązało się to z dodatkowym wydatkiem 30 tys. zł.

Poniżej zamieściliśmy fotografie o dużej rozdzielczości, które możesz powiększyć. Zapraszamy do zapoznania się i dziękujemy za ofiary na tę część remontu!

2020-11-20

Jesteśmy już w zaawansowanym stadium remontu. Dach nabiera kształtów – co widać na poniższych fotografiach. Niestety – jak to zwykle podczas prac budowalnych – pojawił się niespodziewany koszt. Musimy wykonać w przestrzeni pod dachem nową instalację elektryczną, o której wspominamy wyżej.

2020-11-17

Dzisiaj tylko jedna fotografia i zbliżenie środkowego fragmentu. Prace postępują szybko! Za chwilę więźba będzie przykryta i zabezpieczona przed nadchodzącą zimą!

2020-11-09

2020-11-05

2020-11-03

2020-10-29

Na poniższych ujęciach prezentujemy stan więźby. Widać na nich silnie spróchniałe elementy, które nie mogą dłużej utrzymywać dachu. Pięknie służyły przez kilkaset lat, ale dłużej nie mogą.

Kolejne remonty były pracami zabezpieczającymi. Dodawano elementy podtrzymujące stare belki, ale nie zatrzymano procesu ich niszczenia. Dlatego tym razem musieliśmy przeprowadzić tak poważną wymianę.